Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Koučing je sprevádzanie a podporovanie klienta na ceste “k chcenej budúcnosti”, od vedomého neznáma (“ja neviem”), ku vedomému objaveniu si toho, že “on vie” a má najlepšie riešenia, a uvedomeniu si toho, čo všetko on sám dokáže.
Medzinárodná federácia koučov definuje koučovanie ako partnerstvo s klientmi v rozhovore, provokujúcom premýšľanie a inšpirujúcom ich maximalizovať svoj osobný a profesijný potenciál.

Kouč je odborník, ktorý vedie koučovací rozhovor, aktívne počúva a kladie hlavne otvorené otázky, snaží sa byť nápomocný pri hľadaní možností, riešení a vôle, či odhodlania, k uskutočneniu toho, k čomu sa klient rozhodol. Kouč inšpiruje a podporuje koučovaného, aby našiel podľa seba najlepšie možnosti a riešenia. Tým, že riešenia sú jeho vlastné, posiľňuje to v ňom odhodlanie splniť dané ciele. V prvom rade kouč ponúka koučovanému seba a svoj čas, plnú pozornosť a vytvára atmosféru dôvery, pokoja a bezpečia, aby sa klient mohol uvolniť a otvoriť.

 • zameriava sa na to, kde sa koučovaný nachádza v súčastnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce
 • vytvárať a posilovať sebadôveru koučovaného
 • podporiť ľudí pri dosahovaní cieľov a zámerov, a aby boli tým, čím naozaj sú
 • podporiť ľudí v ich vlastnej ľudskej osobitosti a individuálnosti
 • doviesť koučovaného k inému pohľadu na vlastné správanie
 • zlepšiť výkon, spokojnosť a úspech koučovaného v jeho pracovnom a osobnom živote
 • odstrániť vnútorné prekážky, ktoré bránia v dosahovaní výkonu a cieľov
 • skvalitniť vnímanie reality a zvyšovať zodpovednosť koučovaného
 • prehlbujú schopnosť učiť sa, zvyšujú výkonnosť a zlepšujú kvalitu života koučovaného
 • po telefonickej alebo mailovej objednávke, sa na úvodnom stretnutí pozrieme na Vašu súčasnú situáciu, problémy, a čo by ste chceli riešiť
 • dohodneme sa, čo Vám bude viac vyhovovať, koučing životný alebo firemný, etikoterapia alebo mentoring
 • na konci stretnutia vyhodnotíme, čo Vám to prinieslo a či budeme pokračovať v ďaľších sedeniach

Koučovanie sa zameriava na budúcnosť – minulé skúsenosti sa slúžia len na vyvíjanie budúcich riešení. Zaoberá sa otázkou ,, Čo môžem urobiť pre to, aby som sa v tejto situácii nabudúce cítil/a dobre?

Etikoterapia sa zaoberá sebapoznaním a liečením minulých emocionálnych zranení. Hľadá odpovede na otázku ,,Z akého dôvodu som tejto situácii a čo je za tým,že sa cítim takto zle?

Dĺžka stretnutia – 1 hod. je štandardne 60 min, avšak môže byť aj vecou dohody, tj.môže trvať 30 min-120 min.

Pravidelnosť stretnutí s klientom je vecou ich dohody. Väčšinou ju určuje naliehavosť alebo dôležitosť životnej situácie a následné určenie cieľa, či toho, čo chce klient dosiahnuť. Podľa situácie, môžu byť stretnutia každý týždeň alebo aj zriedkavejšie.

Áno, napríklad, telefonické koučovanie, či koučovanie pomocou skype je možné. Na niektorých citlivých témach, sa nám však bude ťažšie pracovať bez osobného kontaktu ako tvárou v tvár. Neumožňuje sledovať a identifikovať mimoslovné prejavy a neverbálnu komunikáciu. Odporúčam preto prvé stretnutie na živo, tj. osobne.