Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Cesta sebapoznania muža

Cesta sebapoznania muža

Keď sme dospievali, mnohí z nás počuli porekadlo: ,,Postav dom, zasaď strom, sploď syna,, . 

Kdesi hlboko v nás, každý minimálne tušil, čo to znamená, aj keď sme k tomu nedostali žiadne špeciálne vysvetlenia alebo návody, ako to dosiahnuť.

 

Keď sme dospeli, založili sme si rodiny, postavili domy, kúpili či prenajali byty, niektorí aj zasadili stromy, a prišli deti. Začali sme budovať nové VZŤAHY k partnerkám, k manželkám, k deťom, k rodine, ku kolegom v práci, atď. 

 

Na prvý pohľad to znie veľmi jednoducho, no budovať láskyplné VZŤAHY, založené na dôvere a úcte, nie je vždy také jednoduché, ako to vyzerá.

 

Život nám však ukazuje, ako to máme a čo žijeme. 

villa-ga6a535d38_1920

Predstavme si dom, ktorí sme pred rokmi postavili. Zateká nám cez strechu, blikajú svetlá, kvapká vodovod, sem tam sa prepadneme nohou cez parkety, prefukuje cez okná, opadáva omietka.

No zvonka ten dom vyzerá veľmi pekne, ale keď sme v tom dome, máme strach, že nám hocikedy môže spadnúť na hlavu.

 

Ten dom sú naše VZŤAHY. Vzťahy k sebe samému, k partnerke, priateľom, rodine, ku kolegom atď. Vidíme ako vyzerá ten dom a necítime sa v ňom bezpečne, nie sme spokojní, nenapĺňa nás. 

 

Sme v stave, žchceme zmenu, chceme zmeniť tie vzťahy, chceme žiť plnohodnotný a šťastný život. Máme to šťastie a môžeme byť vďačný za to, že nám ten dom doteraz nespadol na hlavu a napr. sme smrtelne neochoreli, nerozviedli sme sa, alebo nám niekto veľmi  blízky neumrel. Život nám aj vtedy dáva druhú šancu začať stavať nanovo nový dom, stále to máme v svojich rukách a môžeme to zmeniť, ale je to oveľťažšie.

 

Keď sme sa rozhodli pre zmenu, začína OPRAVA domu, OPRAVA VZŤAHOV.

abandoned-house-gcb0276034_1920

 

Prvé, čo si potrebujeme preveriť je, aká je statika domu, aby sa nestalo, že ho opravíme, a on nám kvôli zlej statike spadne na hlavu. Statika znamená, žči chceme zostať v týchto vzťahoch alebo nie, ako to cítime.

Tá zmena, že chceme lepšie vzťahy hovorí, že začíname vidieť svetlo na konci tunela.

Keďže nie sme stavebníci profesionály, ale amatéri, tak občas budeme musieť niektoré veci urobiť aj dvakrát, či trikrát t.j. ako v živote, no keď padneme, tak sa znovu postavíme a znovu opravíme to, čo sme neurobili dobre.

 

Budeme vďační za tú skúsenosť, nebudeme si to vyčítaťže sme zlyhali a mať pocity viny. 

 

Je dôležité, tak ako keď staviame reálne dom a oboznamujeme úrady o stavbe, oboznámiť okolie a svojich najbližšíchže svoj dom ideme opraviť . Keď to vedia, je na nich, aby sa rozhodli, či budú kráčať tou cestou s nami, podporia nás na oprave domu – nášho vzťahu s nimi. A tiež, boli pritom ako opravujeme iné vzťahy s ostatnými alebo slobodne, z domu, zo života a vzťahu s nami, môžu odísť.

modern-g13ae1d0d6_1920

Harvardská univerzita robila jednu z najdlhších a najznámejších štúdií na svojich študentoch, ktorá trvala 70 rokov, a témou bolo,  „Čo je tajomstvo spokojného a šťastného, plnohodnotného života“ ?

 

Tým najdôležitejším záverom celej štúdie bolo, že LÁSKA a silné, harmonické VZŤAHY, sú najdôležitejším predpokladom pre spokojný a šťastný život.

 

Správanie a postoje, ktoré bránia spokojnému životu a vzťahom:

 

Toto správanie a postoje ukazuje, že sa správame ako psychicky nezrelí muži, buď sme „Dobrí chlapci“ , dobráci, prehnane citliví, starostliví, čo musia urobiť ,,všetko správne,, , alebo to robíme všetko presne opačne, a sme tí drsňáci, chlapáci, sme tí „ Zlí chlapci“. 

 

Téma 1 – Problém s hranicami

-Nevieme povedať „NIE“, „NEVIEM“ alebo „dosť“, či „urobíme toto“,

-Nenastavujeme hranice druhým, nevieme ich nastaviť ani sami sebe,

-Alebo presne naopak, prekračujeme.

 

Téma 2 – Problém s pravdivosťou a integritou

-Nie sme pravdiví, autentickí, nie sme sami sebou, hráme role a používame masky,

-Chceme všetkým vyhovieť,robiť všetko správne, nesmieme zlyhať,nepriznáme svoje chyby, nedostatky, nedokážeme jasne vyjadriť, čo chceme, sme neúprimní,

-Tlak, stres, uvolňujeme návykovým správaním, závislosťami, najčastejšie nutkavá sexuálna potreba,

-Nie sme v ,,integrite,, so svojimi myšlienkami, a následne slovami (to čo hovorí),  a následne skutkami (to čo koná).

Téma 3 – Siláctvo

-Máme potrebu stále druhým niečo dokazovať, potrebujeme dostávať uznanie,

 pochvaly, pozornosť,

-Sľubujeme, chválime sa, zveličujeme alebo umenšujeme seba,

-Používame sarkazmus a zosmiešňujeme preto, aby sme boli stredobodom

 pozornosti, alebo aby tú pozornosť upriamili na niekoho iného, a on nebol videný,

-Napriek snahám ukázať sa ako silní , často ich ženy berú ako slabých

 mužov,  a pohŕdajú nimi,

-Osamelosť.

 

Téma 4 – Manipulácia

-Keďže nám robí problém prevziať zodpovednosť za naplnenie našich potrieb, a je nám ťažko priamo a jasne povedať, čo chceme, máme pocit, že sme bezmocní a preto manipulujeme,

-Chceme mať všetko pod kontrolou, zachraňovať situácie a ponúkať riešenia a rady, aj keď sme o to neboli požiadaní,

-Za každou našou činnosťou, je ,,tichá dohoda,, ,ak niečo urobíme, tak toto za to dostaneme.

Téma 5 – Problém s empatiou

-Potláčame svoje pocity, emócie, svoje potreby, čo sa prejaví neskôr veľkou

 agresivitou,

-Vyhýbame sa konfliktom a konfrontáciam, máme z nich strach,

-Sme zlí poslucháči, pretože si vytvárame obrannú pozíciu, ako sa brániť alebo vyriešiť problém niekoho iného,

-Máme nedostatok dôvery,ktorá sa prejavuje žiarlivosťou,vlastnením a pripútanosťou.

 

Téma 6 – Chýba vízia, zmysel, poslanie

-Náš život je v chaose. Často zažívame krízy a pády, nevieme kam smerujeme a aké

 je naše poslanie, zmysel života, 

-Chýba nám vnútorná sila muža, energia na tvorenie, kreativitu,

-Máme problém vytvoriť bezpečné prostredie pre rodinu. Žena sa pri nás cíti neisto a

 často sa končí náš vzťah rozchodom.

 

 Avšak to, čo hľadáme, sú tí „Celiství, Zrelí muži“, ktorí tvoria spokojný a šťastný život a vzťahy . Tak ich poďme spolu nájsť a vytiahnuť na svetlo, aby mohli OPRAVIŤ narušené VZŤAHY.

Tá OPRAVA domu zahŕňa tieto kroky – zmeny ( O-P-R-A-V-A ) :

Správanie a postoje, ktoré podporujú spokojný a šťastný život a vzťahy -OPRAVA VZŤAHOV:

 

V každom z nás mužov, je ,,Dobrý chlapec a aj ,,Zlý chlapec,, . Ten, ktorý práve prevláda a riadi náš život , je v závislosti od situácií, ktoré zažívame,  a programov a presvedčení, ktoré máme v sebe uložené z minulosti.

 

To, čo hľadáme je harmónia, rovnováha,  zlatá stredná cesta.

Naučme sa ,,robiť veci inak vo vzťahoch,,  a staňme sa ,,Celistvými a Zrelými mužmi,,.

O – Téma 7 – Objaviť, čo žijeme, uvoľniť sa (cez meditácie, fyzické aktivity ako je šport, cvičenie, prechádzky v prírode, stretávanie sa s mužmi v kruhoch, kreatívne

tvorenie, otužovanie, tanec, mantri, spev, modlitby, atď.).

 

P – Téma 8 – Prijať zodpovednosť za to, aký sme a čo žijeme, „Takto to je“.   Príčinu hľadáme vždy v sebe. Napĺňať svoje potreby, odhaliť sa blízkym osobám.

 

R – Téma 9 – Rozhodnúť sa, že chceme zmenu. Nájsť vnútornú silu a odhodlanie na zmenu, začať si dôverovať a vytrvať v nej. 

    Odpustime sebe i druhým, ospravedlňme sa.

    Ukončime všetky tiché dohody, ktoré v sebe máme.

 

A – Téma 10 – „Aké máme ,,možnosti“ ? ako zmenu uskutočníme ? 

Ako sa staneme ,,Celistvými, Zrelými mužmi,, ? Hľadáme riešenia a odpovede.

 

V – Téma 11 – Vďačnosť za to, že už to vidím a môžem to zmeniť, ďakujem.

  Vďačnosť za všetko, čo máme, kým sme a čo sme v živote dosiahli. Hojnosť.

 

A – Téma 12 – „Ako by sme to chceli urobiť inak, s láskou“ ?

Ako by sme to urobili tak, aby nič v nás, a ani mimo nás voči tomu nenamietalo ?

Ukončime ,,staré veci,, a vytvorme ,,nové,, ,  cez Zámer a Vizualizáciu a napĺňajme tak svoje Poslania.

Čo Vás čaká ? 

 

–budeme robiť rôzne cvičenia na fyzickej a emočnej  úrovni, dychové cvičenia

–budeme veľa zdieľať, ako to máme vo vzťahoch v 6 smeroch, k sebe samému, k partnerke, vo vzťahu k rodine a priateľom, k spoločnosti, k prírode a matérii,

   k spiritualite a bytiu,

–pozrieme sa na hodnoty, ktoré žijeme, ako to máme so závislosťami, lipnutím a pripútanosťou k svojim najbližším, partnerke, deťom, rodičom, a tiež

   pripútanosťou k majetkom, peniazom,k práci, k našim hračkám, ako sú autá, motorky, ku zábave a koníčkom

–počas 6 dňového semináru, budeme celý čas v spojení s prírodou a krásnym prostredím,

–dotkneme sa spirituality a duchovna, cez rôzne meditačné cvičenia sa dotkneme strachov  a emočných zranení 

–načrieme na dno svojich fyzických a psychických síl 

–ukážeme si, čo ťa vedie k manipulácii druhých a sebamanipulácii

–hnev a agresivita, dokazovanie sebe aj druhým, osamelosť, opúšťanie sa, pocity krivdy a viny, krízy v živote, toto sú témy, ktoré hlbšie rozoberieme

–pootvoríme Pandorinu skrinku potlačovaných emócií a pocitov

–ukážeme si základné techniky a zručnosti etikoterapie

–získame poznanie o Archetypoch (Král, Bojovník, Milenec, Mudrc-Mág).

Kedy: 

Kurz  začínajúci 9/2023 – 3,5 hod od 18.00 – 21.30:

Téma: 

1/ 26.9.2023

2/ 10.10.2023

3/ 24.10.2023

4/ 7.11.2023

5/ 21.11.2023

6/ 5.12.2023

7/ 19.12.2023

8/ 16.12024

9/ 30.1.2024

10/ 13.2.2024

11/ 27.2.2024

12/ 12.3.2024

     

plus nadväzujúci      

6 dňový seminár „Kto som ? Čo hľadám ?  Kam kráčam ?“:

17.5. – 22.5.2024

https://spajanie.sk/kontakt/kto-som-co-hladam-kam-kracam2    


Kurz  začínajúci 2/2024 – 3,5 hod od 18.00 – 21.30:

Téma: 

1/ 6.2.2024

2/ 20.2.2024

3/ 5.3.2024

4/ 19.3.2024

5/ 26.3.2024

6/ 2.4.2024

7/ 16.4.2024

8/ 30.4.2024

9/ 14.5.2024

10/ 28.5.2024

11/ 11.6.2024

12/ 25.6.2024

     

plus nadväzujúci      

6 dňový seminár „Kto som ? Čo hľadám ?  Kam kráčam ?“:

17.5. – 22.5.2024

https://spajanie.sk/kontakt/kto-som-co-hladam-kam-kracam2    

o-mne-foto-1920x1288

Kde:

 

12 x kurz po 3,5 hod  

J.Stanislava 20B, Karlova Ves , Bratislava

 

Doporučenie pokračovať :

6 dňový seminár „Kto som ? Čo hľadám ? Kam kráčam ?“     

https://spajanie.sk/kontakt/kto-som-co-hladam-kam-kracam/

Rekreačné stredisko Tesáre – Nové Mlyny, Tesáre, v okrese mesta Topoľčany

https://rekreacnestrediska.sk/rz-tesare-nove-mlyny/

 

Ceny: 

 

Vedenie programom  a) KURZ ,,CESTA SEBAPOZNANIA MUŽA“ – 12 modulov, 1 modul 3,5 hod /30 eur , CENA ZA KURZ – 360 eur

                                        

                                     

Prihlásiť sa môžete na vladimirtlcikst@gmail.com

Ďaľšie info dostanete po prihlásení, v maily.

 

Niečo o mne:

 https://spajanie.sk/o-mne/ 

Storno podmienky:
Ak by nastala nejaká nepredvídateľná situácia, a vy by ste nemohli ísť, tak tu sú storno podmienky:
– ak by ste to zrušili 30 dní pred začiatkom – 20% storno poplatok za vedenie programom,
– ak do 8 dní pred začiatkom – 50% storno poplatok za vedenie programom, 
– ak menej ako 7 dní pred začiatkom – 100% storno poplatok za vedenie programom.
V prípade získania náhradníka – 0% storno poplatok.