Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Mužský kruh pri ohni v prírode

Mužský kruh Bratislava - Pozvánka do prírody k ohňu

Pozývam vás na stretnutie mužov, 
MUŽSKÝ KRUH pri OHNI v prírode v kameňolome, 
tentoraz na tému: MUŽSKÝ ARCHETYP – MUDRC, MYSTIK MÁG.
 
Kto to je MUDRC, MYSTIK, MÁG pre mňa a ako ho vnímajú ľudia okolo mňa ?
Čo potrebujem, aby som sa stal MUDRCA, MYSTIKA, MÁGA v svojej plnosti ?
Kde v bežnom živote zažívame MUDRCA, MYSTIKA, MÁGA, a kde ho využívame ?
V čom sa mi nedarí správne využívať zdroj maskulínnej energie, ktorú mám k dispozícii a prejavuje sa to u mňa ako tieňový MUDRC, MYSTIK, MÁG, a to ako (Manipulátor alebo Naivné neviniatko) ?
MUDRC, MYSTIK, MÁG je vždy ,,ten, kto vie,, a ,,ten, kto vládne mocou,, , často používa rituálny iniciačný proces. Je vždy zasvätený do tajného a skrytého vedenia všetkého druhu a jeho úlohou je zasväcovať druhých. Všetko vedenie, ku ktorému osvojeniu, je treba zvláštny výcvik, je tajomstvom energie MUDRCA, MYSTIKA, MÁGA. 
Prijal pozvanie môj priateľ Daniel Michalovič, ktorý pracuje vo svete biznisu už veľa rokov. Po životných zmenách prišla jeho transformácia v oblasti sebarozvoja a začal pracovať s terapiami Thetahealing.
Postupne prešiel k vytváraniu spojenia, v oblastiach biznisu a sebapoznania, a tiež k vytváraniu rovnováhy v materiálnej a duchovnej oblasti.

Stretneme sa v sobotu 2.12.2023, v kúzelnom prostredí kameňomu pod holým nebom. Zažijeme rôzne cvičenia na fyzickej, mentálnej, emočnej úrovni, opäť budeme zdieľať, bubnovať, dýchať, meditovať, spravíme si oheň. 
KEDY ?
V sobotu 2.12 o 9.00 a budeme končiť do 17.00
KDE ?
V lese, v kameňolome v Borinke, bližšie informácie pošlem po potvrdení záujmu na môj mail.
Príspevok na organizáciu 30 €.
IBAN: SK75 0200 0000 0029 1165 2156

 

Kontakt:
0905/609069, vladimirtlcikst@gmail.com