Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Čo hľadáte?

Väčšina z nás hľadá vo svojom živote, aby sme mali spokojné, radostné, harmonické a šťastné vzťahy. Chceme, aby boli plné porozumenia, úcty, dôvery, hojnosti a hlavne lásky. Platí to vo všetkých našich súkromných vzťahoch, a to k životným partnerom, k deťom, rodine a priateľom, k prírode a hlavne k sebe samému. To isté chceme ideálne zažívať i v pracovných vzťahoch: k šéfom, kolegom, k spoločnosti ako takej, či k obchodným partnerom. Všade chceme navyše získať i uznanie, úspech a vedieť sa vždy dobre rozhodnúť.

Máme to však naozaj tak ? Čo vlastne hľadáme a čo nám bráni to nájsť ? Aké odpovede chceme poznať na naše problémy (či skôr životné situácie) a aké riešenia chceme uskutočniť, aby sme dosiahli zmeny v živote ? Sme vôbec ochotní a pripravení to hľadať a zmeniť ?

Verím, že áno, a veľmi rád Vás budem sprevádzať, podporovať a pomáhať Vám na ceste pri tomto Vašom objavovaní riešení a sebapoznávaní.

Pomocou koučovania, terapií a mentoringu, budeme spolu hľadať odpovede a riešenia, ako ďalej v živote a tiež, ako žiť šťastný a naplnený život.

Pozrieme sa, ako nás naše myšlienky, postoje a strachy ovplyvňujú , a skúsime sa na ne pozrieť z nadhľadu.

Sám som zažil v živote úspechy a aj veľa pádov. Preto rozumiem, čo zažívate a čím prechádzate. Po páde je však najdôležitejšie opäť vstať a kráčať ďalej.

Ak chceme uskutočniť zmeny v živote, potrebujeme si odpovedať na 3 otázky:

ČO chceme zmeniť?

Je to SEN, ktorý chceme dosiahnuť, či VÍZIA, ktorú chceme naplniť alebo je to ZÁMER, pomocou ktorého chceme niečo v svojom správaní či živote zmeniť ?

KTO to chce uskutočniť?

JA ako osoba, ktorá má byť AUTENTICKÁ, tj.byť sama sebou a pravdivá, k sebe i druhým, byť v INTEGRITE, tj. to na čo myslím, o tom hovoriť a následne tak aj konať, čiže myšlienka, slovo a čin v prepojení, ZODPOVEDNÁ, tj. za všetko ako myslím, hovorím a konám nesiem plnú zodpovednosť, OBOHACUJÚCA, svojím myšlienkami, slovom a činmi dávam zo seba to najlepšie ľuďom, okoliu a svetu.

AKO to dosiahneme?

Naberme spolu ODHODLANIE – tj. silu to uskutočniť, majme DÔVERU – v život a nás samých, a použime našu VYTRVALOSŤ, aby sme dokončili, to čo chceme.

Objednajte sa tu ►

alebo na čísle

+421 905 60 90 69