Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Havajská technika – Hooponopono

Očistná Havajská technika

liečenie vzťahov na troch úrovniach:

1. vzťah k sebe samému,
2. vzťah k ľudom, s ktorými som alebo bol som v kontakte,
3. vzťah k Zemi, prírode, vesmíru, Bohu, vzťah k Celku, ktorého som súčasťou a ktorý ma presahuje.

Ho ponopono (pono=správne) ponopono = správne (veci) (robiť) správne

Aloha – Milujem Ťa

(V myšlienkach vyslov slová podľa bodov 1. -5.)
Po vyslovení v hlave, to smeruj do srdca a dvojsmerne, zo srdca do hlavy.)

1. Milujem Ťa

2. Ospravedlňujem sa
(Netreba hovoriť za čo, ale treba vedieť za čo . Za hnev , nenávisť, pohŕdanie, urazenosť, ľútosť, ukrivdenosť, lakomosť, žiarlivosť, pýchu, za pocit viny, odmietanie, výčitky, iróniu, agresivitu, za zneužívanie, manipuláciu,…atď.)
Vyslovením slova ospravedlňujem sa preberám úplnú zodpovednosť za všetky svoje myšlienky, slová i skutky, za vedomé i nevedomé ublíženie, zneužívanie, krivdy, neprávosti, nedôveru, neúctu, aroganciu…
Ospravedlňujrem sa je vyjadrením uznania, pochopenia a pokory.
Až potom môžem požiadať, aby bolo odpustené mne.

3. Prosím, odpusť mi

4. Odpúšťam Ti
Na základe pochopenia odpúšťam všetkým, ktorí vedome alebo nevedome mi akokoľvek, kedykoľvek ublížili.

5. Odpúšťam si
Odpustiť sebe je aktom úplného zmierenia, vyrovnania, aktom lásky k životu, ktorého som súčasťou.

6. Ďakujem Ti
Vyslovené so srdcom naplneneným hlbokou vďačnosťou za možnosť nadobudnúť stratenú rovnováhu.

Milujem Ťa
(precíť lásku)