Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Cykly progresu – Rytmus života človeka a firmy​

Cykly progresu - Rytmus života človeka a firmy

Každému človeku prichádzajú do života rôzne situácie, ktoré nás výrazne ovplyvňujú, či už pozitívne alebo negatívne. Dejú sa udalosti, v rôznych časových obdobiach, a každá udalosť začína svoj vlastný cyklus, prostredníctvom, ktorého postupuje k vyvrcholeniu alebo do finále. Tieto cykly, sú cykly progresie, keďže sa týkajú našich hmotných vecí, a tie, ktoré sa týkajú našej existencie ako ľudských bytostí, voláme rytmus života. Každý cyklus prebieha v siedmich 52 dňových periódach v priebehu 1 roka. Určuje sa podľa dátumu narodenia a vychádza sa z dlhodobých pozorovaní. Podobný spôsob je aj u firiem, len pod dátumom narodenia sa rozumie deň vzniku spoločnosti.

Uvádzam tu v krátkosti jednotlivé obdobia, a oblasti, čoho sa to týka:

Perióda 1

Je obdobím, kedy je vhodnejšie žiadať o láskavosť, podporu či pomoc, o určité zvýhodnenia v čomkoľvek, o zviditelnenie svojho ,,ja,, , alebo o budovanie svojej dôvery či reputácie u druhých.

Perióda 2

Obdobie, smerujúce k priaznivému vývoju vašich krátkodobých cieľov, plánov a udalostí, obdobie vhodné na okamžité zmeny, ktoré sú rýchle a čoskoro skončia. Nevhodné obdobie na dlhodobé zmluvy, projekty, cesty, investície, požičiavanie, pôžičky peňazí, či hazard.

Perióda 3

Ďalšie obdobie robenia ,,veľkých a dôležitých vecí,, , prekonávania prekážok, prísun veľkého množstva vnútornej sily a energie, trpezlivostia a vytrvalosti. Je to čas, kedy vzniknuté spory nemusia skončiť úspešne pre všetky zúčastnené strany.

Perióda 4

Začína obdobie tvorivosti, nových myšlienok a nápadov, súčasne sú posilnené mentálne, nervové a psychické stránky človeka, výrazne sa posilní intuícia , je dobré impulzívne konanie, vhodný čas na štúdium. Je tu však hrozba podvodov a klamstiev.

Perióda 5

Obdobie úspechu našich súkromných záležitostí, hojnosti, rastie a zvyšuje sa naša prosperita. Úspešné ukončovanie dlhodobejších ciest, vecí či plánov. Niektoré druhy obchodov môžu priniesť neúspech.

Perióda 6

Obdobie, ako sviatok roka, je čas na potešenie, pobavenie, relax a oddych. Je to čas na obnovovanie priatelstiev, budovania vzťahov medzi ženami a mužmi, krátkodobé či dlhodobé návštevy.

Perióda 7

Toto je kritické a rušivé obdobie života. Vývoj tu prechádza zmenou, keď sú veci v rozklade, treba postupne vybudovať nové veci. Treba veci odložiť, pokial sa dá, nekonať impulzívne, dôkladne zvažovať svoje rozhodnutia. Je to čas na prijímanie zmien. Nepriaznivé obdobie na začatie niečoho nového alebo nového podnikania.

Objednajte sa tu ►

alebo na čísle

+421 905 60 90 69