Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Etikoterapia

Chcel by si u seba, a tiež v svojom okolí, zmeniť, prijať či pochopiť negatívne emócie, t.j. zdravie poškodzujúce, na emócie pozitívne, t.j. zdravie podporujúce?

Pozitívne emócie

t.j. zdravie podporujúce sú napr.:

Láska, Vďačnosť, Dôvera, Súcit, Odpustenie, Úcta a rešpekt, Vernosť, Prajnosť, Prijatie a akceptácia, Uvoľnenie, Trpezlivosť, Radosť, Pokoj, Podpora, Vytrvalosť

Negatívne emócie

t.j. zdravie poškodzujúce sú napr.:

Pýcha, Ignorácia, Hnev a agresivita, Nenávisť, Nedôvera, Strach, Vina a výčitka, Ľútosť, Trápenie, Žiarlivosť, Pohŕdanie, Závisť, Kritika, Krivda

Ako to máš ty, chceš sa vyliečiť vo vzťahoch a posunúť na svojej ceste? Potom je etikoterapia vhodná pre teba.

Etikoterapia – je to celostná terapia, ktorá chápe človeka ako jednotu tela, duše a ducha, súčasne rozpoznáva pravdu o sebe samom v prítomnosti.

Etikoterapiou meníme postoje k sebe a iným ľuďom, k životu a svetu, a súčasne podporujeme rast vlastnej sebaúcty, sebadôvery a sebavedomia. Môžeme krok po kroku objaviť hlboké príčiny nespokojnosti, hnevu, ľútosti, smútku, úzkosti, žiarlivosti, a tiež odhaliť svoje koreňové vzorce, presvedčenia a strachy v narušených vzťahoch k sebe samému a iným ľuďom.

Spolu hľadáme vysvetlenia pre správanie klienta v určitých situáciach, vrátane pocitov, emócií, ktoré ich sprevádzajú. Umožní nám porozumieť príčinám zhoršeného zdravotného stavu, chorôb a úrazov a po ich pochopení, začať liečiť seba a svoje vzťahy na mentálnej a fyzickej úrovni. Uvedomíme si jednotlivé súvislosti, objavíme, kde si blokujeme životnú energiu, a ako ju dostať do rovnováhy. Po prevzatí plnej zodpovednosti za seba a svoj život, sa začneme vracať k prirodzenému stavu bytia, k spokojnosti, zdraviu, schopnosti zažívať šťastie a radosť.

Používam u toho koučovací prístup, ako je vytvorenie prostredia plného dôvery a vzájomnej prítomnosti, aktívneho počúvania a kladenia otvorených otázok. Ponúkam riešenia a možnosti na zmeny postojov klienta, jeho správania a následovné zlepšenie kvality jeho života pomocou rôznych techník. Môžeme sa pozrieť na rozvoj osobnosti pomocou numerologickej mriežky.

Etikoterapia, je komplexná autognostická, sebakoučovacia metóda, ktorú v našich podmienkach zaviedol do praxe MUDr.Ctibor Bezděk. Na Slovensku je jeho pokračovateľom Mgr.Vladimír Červenák, zakladateľ školy etikoterapie Advaita, ktorý je mojím učiteľom, mentorom a priateľom.

Pozrite si aké sú metódy, techniky a pomôcky etikoterapie

Objednajte sa tu ►

alebo na čísle

+421 905 60 90 69