Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Numerologická mriežka

Numerologická mriežka

Numerologická mriežka vychádza z dátumu narodenia, a vystihuje podstatu každého človeka. Vieme podľa nej opísať základné povahové črty danej osoby, prípadne jeho nábeh na rôzne choroby, či určité nedostatky.

Numerológia vie ľudí nasmerovať na tie oblasti, ktoré mu v mriežke chýbajú, a prišiel si ich v tomto živote spoznať a prežiť. Taktiež pomáha určiť priority v tomto živote. Numerologická mriežka je vhodná okrem sebaspoznávania a sebarozvoja, pri riešení partnerských alebo akýchkoľvek vzťahov. Čísla v mriežke nám prezradia, kde je problém. Keď pochopíme príčinu, pochopia sa aj následky, či reakcie jedinca.

Preto je potrebné o vlastnej osobe, tj.sebe samom vedieť čo najviac, aby sme vedeli pochopiť iných. Pri riešení vlastných nedostatkov sa stávame vnímavejší a chápavejší voči svojmu okoliu. Keď prijmeme zodpovednosť za svoj život a to, že za všetko, čo sa nám deje v živote, nesieme zodpovednosť my sami, môžeme začať pracovať na sebe a svojom sebarozvoji. Keďže sa budeme meniť, bude sa meniť pozitívne i naše okolie.

Stávame sa otvorenejší, priatelskejší, chápavejší, pokojnejší a budeme menej a menej vyžarovať agresívne správanie voči sebe a svojmu okoliu. Ľudia si to samozrejme začnú všímať a adekvátne reagujú. Necítia odpor a agresivitu, a tým sa necítia ohrození vo vašej blízkosti. Nebudú mať snahu brániť sa útokom.

Objednajte sa tu ►

alebo na čísle

+421 905 60 90 69