Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

Mužský kruh Bratislava

Mužský večer

Pozvánka na večerné stretnutie 

Čas pre mužov,Time for men. Aj my máme svoje dni, veď sme dokonale nedokonalý.

Február 2023

Téma večera : ,,Byť lepší ako druhí,, Byť lepší ako moje včerajšie ja,,. Je to dar alebo utrpenie ? 

Termíny : 8.2 a 22.2.2023 (streda)

Kedy :  18.00 – 21.00                                         

pozývam Vás na ďaľší Mužský kruh, kde bude témou ,,Byť lepší ako druhí,, Byť lepší ako moje včerajšie ja,,. Je to dar alebo utrpenie ?.

Čo nás vedie, motivuje k tomu, aby sme boli lepší ako druhí ?

Pomáha nám to v živote alebo nám to robí zo života utrpenie ?

Výkon, súťaživosť, konkurencia, rast, ako sa v tom cítime ?

Kedy sa to zmení z pozitívneho cieľa alebo zámeru na utrpenie ?

Komu a čo, vlastne dokazujeme, a dokedy ?

V slovenskom jazyku stupňujeme prídavné mená -dobrý, lepší, najlepší, kde sa vytratilo to dobrý ?

 

Opäť ťa srdečne pozývam na večerné stretnutie do spoločnosti mužov, ktorí sa rozhodli pre osobný rast, pravdivosť k sebe a druhým a sebapoznanie.

Ak máš aj inú tému, ktorou aktuálne žiješ, a si ochotný obohatiť ďaľších mužov, si vítaný tiež. Všetci sme v priestore dôvery, úcty, rešpektu a neposudzovania. 

Miesto : J.Stanislava 20B, Bratislava – Karlova Ves 

Z kapacitných dôvodov ťa poprosím , aby si potvrdil svoju účasť mailom na : vladimirtlcikst@gmail.com

Príspevok na organizáciu stretnutia od 12 eur. Príspevok pošlite na účet : SK75 0200 0000 0029 1165 2156.

priestor J.Stanislava 20B